Reklama na internete

Bannerová reklama na internete

 

Využitie bannerovej internetovej reklamy v marketingu je široké, cieľom bannerovej reklamy môže byť napríklad:

 

  • zvýšenie návštevnosti web stránky
  • prilákanie nových návštevníkov
  • zvýšenie podielu z online predaja
  • zmena spotrebiteľského správania
  • zvýšenie povedomia o značke
  • rast obľúbenosti značky
  • odlíšenie značky od konkurencie
  • zmena imidžu a vnímania značky

 

Grafická reklama na internete je reprezentovaná rôznymi druhmi reklamných formátov. Niektoré bannery umožňujú poskytnúť viac informácií, resp. použiť pri tvorbe bannera viac kreativity.

 

Najrozšírenejším typom je full banner s rozmermi 468x60 pixelov. Je najviac používaným typom bannera, čo spôsobilo, že návštevníci Internetu si naň postupne zvykli a začali ho ignorovať (tzv. bannerová slepota), čím sa znížil pomer kliknutia k počtu zobrazení bannera (Click Rate – CR) aj z viac ako 20% na 0,2 - 2%.

 

Pri kampaniach na zvýšenie povedomia o značke, uvedení nového produktu na trh, či pri prieniku firmy na nové trhy, sa používajú veľké Square bannery a Mrakodrapy (Skyscraper). Pri týchto formátoch reklamy je CR veľmi nízky 0,05 - 0,2% aj keď je inzertná plocha väčšia a viditeľnejšia ako napr. pri full banneroch. Cieľom veľkých formátov reklamy je, aby návštevník reklamné posolstvo videl a zapamätal si ho a nie dosiahnutie maximálneho CR.

 

Úspešnosť bannerovej internetovej reklamy ovplyvňuje:

 

 

  • kvalita reklamných formátov – ich dostatočná kreativita, nápaditosť.
  • veľkosť reklamy v kB, čím je veľkosť bannera väčšia, tým sa pomalšie na web stránke načítava, čo znižuje CR. Odporúčajú sa bannery do veľkosti 10 kB. Väčšie formáty, napr. square bannery majú veľkosť aj 30 kB

 

Bannerová, vs. reklama v PPC systémoch


Bannerová internetová reklama je vhodná vtedy, ak cieľom marketingových aktivít firmy je apelovať na emócie spotrebiteľov a budovanie imidžu a produktu firmy. V grafickej kampani sa dá vynikajúco využiť kreativita a originalita, aby reklamné posolstvo internetového návštevníka zaujalo a ten si ho zapamätal.

 

Textová reklama v PPC systémoch je efektívna, ale nie je vhodná pre všetky marketingové ciele firmy. PPC reklamu možno veľmi dobre zacieliť, takže ju vidí len úzka skupina návštevníkov Internetu, ktorá má o informácie záujem. To je aj najväčšie obmedzenie textovej reklamy v PPC systémoch.

 

PPC reklama na internete sa nepoužíva na zasiahnutie veľkého množstva návštevníkov Internetu v krátkom časovom úseku. Návštevníci ju môžu prehliadnuť, ťažšie si zapamätajú reklamné posolstvo. PPC reklama, na rozdiel od bannerovej grafickej reklamy, vôbec nie je vhodná na budovanie povedomia o značke (branding). Svojou formou je PPC reklama najviac vhodná na propagáciu produktov, o ktorých sa spotrebiteľ rozhoduje racionálne. 

 

Internetová reklama v Google   Internetová reklama v eTargete


Staňte sa fanúšikom BiznisWebu:


podnikanie-blog.sk, podnikanie na internete, blog o podnikaní na internete Biznisweb tvorba www stránok na Google + Biznisweb tvorba www stránok na Facebooku
Biznisweb tvorba stránok na Twitteri Biznisweb tvorba web stránok na YouTube Biznisweb RSS


 

Tvorba www stránok, skúška ZADARMO. Radi Vám pomôžeme pri tvorbe web stránky.

Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Tvorba www stránok, weby, eshopy. Vytvorte si web stránku cez BiznisWeb.


Kontakt