Propagácia www stránky - internetová reklama

 

Internetová reklama

 

Nestačí len mať dobrú web stránku, treba ju vedieť na Internete spropagovať.
Návštevníci na váš web neprídu sami od seba.

 

Výhody reklamy na Internete:

 

 

 • je lacnejšia oproti iným druhom reklamy
 • môže si ju dovoliť aj malá, resp. začínajúca firma
 • interaktivita je hlavným rozdielom medzi reklamou na Internete a reklamouv klasických médiách.
 • návštevník sám rozhoduje, čomu bude venovať svoju pozornosť, je aktívnym príjemcom posolstva, na rozdiel od iných komunikačných médií.
 • internetovú reklamu možno výborne zacieliť na zvolený segment návštevníkov
 • efekty plynúce z reklamy možno priebežne merať a vyhodnocovať
 • ak zistíte, že reklamná kampaň je neefektívna, môžete ju hneď zastaviť, robiť zmeny v nastaveniach kampane, atď.

 

Možnosti propagácie firmy a firemnej web stránky:

 

 

 • internetové vyhľadávače
 • internetové katalógy
 • bannerová reklama
 • e-mail marketing
 • spriaznené www stránky
 • affiliate programy
 • odborné portály, odborné diskusie na Internete
 • microsite
 • advergaming
 • virálny marketing

 

V súčasnosti sa dostáva do popredia textová reklama a reklama vo vyhľadávačoch. Napríklad väčšina malých a stredných podnikov v USA na Internete používa predovšetkým e-mail marketing a optimalizuje web stránku pre vyhľadávače (tzv. SEO). Obľúbená je platená reklama vo vyhľadávačoch (PPC - Pay Per Click ( na Slovensku v eTargete, v Google AdWords, alebo v internetových katalógoch ako Zoznam a Centrum).

 

Podnikanie a propagácia web stránky

 

Ak máte dostatok peňazí, odporúča sa načasovať reklamnú kampaň súčasne na Internete, aj mimo Internetu, vo viacerých médiách. Zákazník sa dozvie o vašich produktoch, o firme z viacerých reklamných kanálov a pravdepodobnosť, že nakúpi sa zvyšuje. Výsledkom pôsobenia rôznych médií je vyššia znalosť firmy, značky, väčšie ovplyvnenie zákazníka.

 

Marketingové aktivity online a offline by mali byť:

 

 • integrované
 • navzájom sa podporovať
 • konzistentné
 • dobre načasované

 

Zostavte si Plán marketingových aktivít:


Vaše marketingové aktivity by mali byť presne naplánované k určitému dátumu, alebo k nejakej príležitosti. O to viac je potrebné správne načasovanie aktivít, ak je vaše podnikanie sezónne.

 

 • Pri plánovaní vašich marketingových aktivít dbajte na tieto kroky:
 • Urobte si časový harmonogram marketingových aktivít v priebehu roka
 • Určite dátum spustenia jednotlivých kampaní
 • Definujte podrobne ako bude prebiehať každá kampaň, kto bude za čo zodpovedný
 • Plánujte, koľko, aký druh tovaru a za akú cenu počas kampane predáte,
 • Zistite objem tovaru na sklade, prípadne doplňte zásoby, aby ste ho mali dosť a vyhli sa dlhším dodacím lehotám
 • Môžete mať reklamné kampane k rôznym príležitostiam- sezónne, ale aj vlastné - napr. výročia predajne, firmy. 

 

späť na stránku podnikanie


Staňte sa fanúšikom BiznisWebu:


podnikanie-blog.sk, podnikanie na internete, blog o podnikaní na internete Biznisweb tvorba www stránok na Google + Biznisweb tvorba www stránok na Facebooku
Biznisweb tvorba stránok na Twitteri Biznisweb tvorba web stránok na YouTube Biznisweb RSS


 

Tvorba www stránok, skúška ZADARMO. Radi Vám pomôžeme pri tvorbe web stránky.

Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 

Tvorba www stránok, weby, eshopy. Vytvorte si web stránku cez BiznisWeb.


Kontakt